Традиційний метод навчання та сучасні інтерактивні технології

 

Сучасного учня важко зацікавити навчанням, особливо коли предмет потребує максимальної кількості уваги та зосередженості. Майстерність вчителя та його наполегливість - чи не єдина надія на просвітництво учнів. Щоб досягти позитивних результатів у навчанні учнів, ми пропонуємо поєднати традиційний метод навчання та сучасні інтерактивні технології від компанії “Сенсорні Системи України”.

Навчання, з використанням інтерактивної дошки, вчить учня  робити свідомий вибір серед широкого спектру альтернатив та брати на себе відповідальність приймати самостійні рішення. Найважливіше, що кожна дитина має змогу робити це самостійно та грамотно.

 


Досвід вчителів, що користуються інтерактивною дошкою, свідчить про те, що використання інтерактивних технологій на уроці, здатне змінити на краще навчальний процес, зробивши його більш змістовним та цікавим. За даними однієї зі шкіл,  використання інтерактивної дошки на уроці математики, дало такі результати засвоєння знань на кожному з фрагментів уроку:

 1. Матеріал презентації, проектованої на дошку засвоїли 94% учнів;
 2. Матеріал презентації з якою учні познайомились самостійно засвоїли 64%;
 3. Матеріал лекції засвоїло 16%.

Такі ж результати було по засвоєнню нового теоретичного матеріалу учнями. Після цього серез учнів було проведено опитування “Які Вам уроки подобаються?”. 72% дітей були задоволені уроком математики, який був проведений з використанням інтерактивної дошки.

Сильні сторони використання інтерактивної дошки для вчителя

 • Демонстрація особистого професійного досвіду
 • Економія часу на уроці
 • Можливість моделювання та анімації різних процесів і явищ
 • Візуалізація та інтерактивність
 • Стимулює професійний ріст
 • Раціональне використання часу
 • Багаторазове використання матеріалу
 • Організація тестового взаємоконтролю учнів​

Інтерактивна дошка дозволяє залучати більшу кількість наочності на уроці. Завдяки включенню в навчальний процес таких технологій, вчителям простіше формувати в учнів образне мислення, а також йде економія часу на уроці. Вчителі можуть зберігати матеріали уроків, а також є можливість відеозапису уроку, або його частини.

Слабкі сторони використання інтерактивної дошки для вчителя

 • Велика витрата часу на підготовку до уроку, але це лише в перший  рік. Наступного року у вчителя вже готові авторські матеріали, достатньо їх просто доповнювати новим матеріалом.
 • Обмежений набір готових ресурсів. Невеликий набір шаблонів та інших готових матеріалів. Але цю колекцію можна доповнювати самостійно з допомогою мережі інтернет. Учитель зберігає всі матеріали на одному ресурсі.


Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам`ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Те, що я чую, бачу  обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок.

                                                                                                    Конфуцій


 

Недарма люди апелюють цією цитатою, адже вона точно передає зміст сучасного навчання з використанням інтерактивних технологій. Варто звернути увагу, що інтерактивна дошка слугує доповненням до навчальної частини, інструментом, що  допомагає вчителеві доносити навчальний матеріал до учнів. Як і раніше більшість залежить від майстерності педагога, але все ж дошка є важливим інструментом у навчальному процесі.

 
 

Використовуючи інтерактивну дошку, вчитель формує у дітей здатність до колективної роботи. Такий метод навчання  допомагає учням краще знаходити спільну мову з іншими дітьми, позбавляючи відчуття суспільного відчуження, сприяючи соціальному розвитку особистості. Уроки з використанням інтерактивної дошки сприяють розвитку мислення дітей, розвивають уміння слухати товариша, вчать правильному спілкуванню один з одним.

Розглянемо сильні сторони використання інтерактивної дошки для учня

 • Підвищується ініціативність, активність, мотивація учня
 • Покращує сприйняття матеріалу
 • Формування навичок роботи з різними видами інформації
 • Участь у колективній роботі, розвиток соціальних навичок
 • Підвищує інтерес до предмету
 • Позитивний емоційний настрій на роботу
 • Підвищує концентрацію уваги
 • Формування УУД (Універсальні навчальні дії)
 • Можливість включити в активну пізнавальну діяльність всіх учнів, незалежно від модальності
 • Проекція знань
 • Зміна позиції учня зі "слухач" на "діяч"
 • Можливість побачити динамічні процеси у збільшеному вигляді

 


Коли діти працюють на дошці (пишуть, роблять якісь позначки), вчитель може зберігати всю необхідну інформацію до наступного разу (через місяць, день, тиждень), а внесення та зміни в матеріал залишаються. Тобто, учень може продовжувати розпочату роботу в будь який час. Ця функція корисно коли діти спільно роблять якийсь проект чи відповідають біля дошки.

Слабкі сторони використання інтерактивної дошки для учня

 • Перевантаженість віртуального каналу сприйняття інформації
 • Зменшується час живого спілкування на уроці
 • Інтерактивна дошка - це тільки допоміжний  інструмент. Все,як і раніше, залежить від вчителя та подачі уроку

Підсумки

Якою складною не була б тема уроку, вона стане цікава учневі, якщо представити навчальний матеріал на екрані у яскравому вигляді, зі звуком та іншими мультимедійними ефектами. Презентація на тему уроку у процесі пояснення нового матеріалу, дозволяє вчителю не робити записів на дошці, а отже, залишається більше часу на закріплення.

  

Робота з дошкою

Буває, що вчитель задовго до появи дошки у школі, самостійно вивчає програму та освоює роботу з інтерактивними дошками. Ми хочемо щоб цей неприємний факт залишився у минулому тому вирішили зробити серію листів “Інтерактивні дошки”, щоб Вам було зручніше працювати з цим корисним інструментом та не витрачати час на самостійне освоєння програм.

 

Якщо у Вас з'являться питання, в кожному листі є наші контакти. Звертайтеся! Ми залюбки допоможемо!