Переваги інтерактивних технологій в освіті

Державний освітній процес ставить високі вимоги до сучасної системи навчання. Короткі терміни, великі обсяги інформації і жорсткі вимоги до знань, умінь і навичок школяра - ось сучасні умови освітнього процесу.

Високі запити неможливо задовольнити, грунтуючись тільки на традиційних методах і засобах навчання. У нинішній час потрібні нові підходи до організації навчання, що спираються на прогресивні інформаційні технології, зокрема, на мультимедійні та інтерактивні.

Переваги інтерактивного навчання

Застосування в освіті інформаційних технологій дозволяє в значній мірі поліпшити навчальний процес і активізувати учнів. Тоді як педагогічні можливості комп'ютера та інтерактивної дошки, як засобів навчання, набагато перевершують можливості традиційних засобів реалізації навчального процесу.

Використання сучасних мультимедійних та інтерактивних технологій у викладанні шкільних предметів дозволяє підвищити наочність і ергономіку сприйняття навчального матеріалу, що позитивно відбивається на навчальній мотивації та ефективності навчання.

Також варто відзначити, що:

 • навчання стає індивідуальним, що враховує особливості особистості, інтереси і потреби кожного учня;
 • з'являється можливість стисло уявити будь-який обсяг навчальної інформації;
 • в кілька разів поліпшується візуальне сприйняття, значно спрощується процес засвоєння навчального матеріалу;
 • активізується пізнавальна діяльність учнів, вони отримують теоретичні знання та практичні навички.

Інтерактивні дошки та панелі

Говорячи про технічні новинки, варто розповісти, перш за все, про інтерактивні дошки та панелі, головна функція яких - демонстрація і активна робота з усіма видами графічних і текстових файлів і відео, створення електронного протоколу заняття.

І щоб досягти позитивних результатів у цих питаннях, ми пропонуємо поєднати традиційний метод навчання і сучасні інтерактивні дошки для школи виробництва компанії «Сенсорні Системи України».

Інтерактивна дошка Smart Board дозволяє залучати більшу кількість наочності на уроці. Завдяки включенню в навчальний процес сенсорного обладнання, вчителям простіше формувати в учнів образне мислення, а також йде економія часу на уроці. Викладачі можуть зберігати матеріали уроків, а також робити відеозапис уроку або його частини.

Інтерактивна панель: сильні сторони використання для вчителя

 • Демонстрація особистого професійного досвіду;
 • Електронні дошки - це економія часу на уроці;
 • Можливість моделювання і анімації різних процесів і явищ;
 • Візуалізація і інтерактивність;
 • Стимулює професійне зростання;
 • Раціональне використання часу;
 • Багаторазове використання матеріалу;
 • Організація тестового взаємоконтролю учнів.

Коли діти працюють (пишуть, роблять якісь позначки), учитель може все зберігати і в наступний раз (через місяць, день, тиждень) всі внесені зміни в матеріал залишаються. Тобто, на дошці ціна уроку збільшується вдвічі, учень може продовжувати розпочату роботу в будь-який час. Ця функція корисна коли діти розробляють якийсь шкільний проект.

Сильні сторони використання для учня

 • Підвищується ініціативність, активність, мотивація учня;
 • Покращує сприйняття матеріалу;
 • Формування навичок роботи з різними видами інформації;
 • Участь у колективній роботі, розвиток соціальних навичок;
 • Підвищує інтерес до предмету;
 • Позитивний емоційний настрій на роботу;
 • Підвищує концентрацію уваги;
 • Формування УУД (Універсальні навчальні дії);
 • Можливість включити в активну пізнавальну діяльність всіх учнів, незалежно від модальності;​
 • Зміна позиції учня зі «слухач» на «діяч».